Helikopter Records är professionell musikstudio med säte i Göteborg.

Under de första tio åren gav vi ut ca 40 st. CD- och vinylalbum. Vi har också varit en viktig resurs och inspirationskälla för flertalet artister och övriga skivbolag i Göteborg under 90-talet. Vår ambition har varit att samla de artister som har en musikalisk bärkraft och integritet och låta dem utvecklas som skivartister. Vår flitigt nyttjade studio har varit ett viktigt verktyg för det fria musiklivet och vi har gjort hundratals produktioner med olika samarbetspartner: artister, skivbolag, produktionsbolag etc . Vikten av att förfoga över en egen inspelningsstudio insåg vi från början. Helikopter Studio, 24-kanalig fullprofessionell studio, har sedan starten garanterat en jämn utgivningstakt och bra ljudkvalitet. "En salig samling"; Frälsningsarméns stödskiva för soppköken spelades in och mixades i Helikopter Studio hösten -99. Den har nu sålt 240.000 exemplar.Senast uppdaterad 2018-10-01.