Ny CD 15 mars

 

De Vandrande Kvinterna är sex sångare och musiker som förenats kring intresset för den färgstarka och fascinerande musiken från Europas medeltid.
Vid tiden för folkvandringen och  expansionen från Orienten förs ny musik med nya instrument in över Balkan och Iberiska halvön. Morer, araber, romer, sefardiska judar och många fler följer i krigens släptåg in över Europas gränser och med dem kommer nya influenser och konstnärliga uttryck. Den gregorianska sången möter nu en musikalisk urkraft sprungen ur mångtusenårig orientalisk, judisk och romsk tradition. Hos riddare och furstar i berggrå borgar tänds ett nytt ljus av ekot från dessa sånger och istället för fylleri och vapenskrammel helgas de höviska idealen i kärleksvisor och ballader. Bland pilgrimer och allmoge sprids musiken och på marknadsplatser kring de centrala vallfärdsklostren hörs toner från luta, fiddla, skalmeja och slagverk. Munkarna tar intryck av dessa klanger och färgar bönesången med dessa nya rytmer och stämmor.
1100-, 1200- och 1300-talens Europa är vid denna tiden en  väldig musikalisk smältdegel. Att återskapa klanger från denna tid är De Vandrande Kvinternas främsta mål. I den medeltida musikens enkelhet och vackra texter bor en hänförande kraft som föds på nytt var gång den framförs.