Henrik Wallgren och gruppen ORO tillhör de artister som har en mycket stark integritet och personlighet. Ända sedan debuten 1990, "Mjölk och Betong", har massmedia och svensk skivpublik tagit starkt intryck av denna sångare och detta mycket orginella band. ORO:s liveshower tillhör de mest spektakulära där inslag av eldsprutning, plakatmålning, cyberdräkter och svep över publikhavet i löplinor ingår.

Tre skivor har Helikopter släppt och 1995 släppte vi en samlingsplatta, "Samlat Guld", som innehåller det absolut bästa från de tre skivorna, plus en del outgivet från deras musikaliska drama "Vageln". Genom Samlat Guld" får vi en mycket god bild av bandets musikaliska utveckling: från charmig "neoprogg" på Mjölk och Betong via akustiska pärlor på "Järnstorm" till en smått overklig ljudvärld i cyberpunk-projektet Ramagedon 2048.

ORO har de senaste åren startat nya projekt, framförallt på livesidan. Bland annat har man skapat musik till Fritz Langs "Metropolis" och "Total KINKONG Show" i samarbete med Göteborgs Filmfestival och de senaste åren har man gjort mycket uppmärksammade framträdanden på bl a Stockholm Water Festival.

Diskografi:
"Mjölk och Betong"
HEL33-1
Inspelad på 3 dagar i december 1989. Släpptes enbart som vinyl-LP. Helt akustisk, inga pålägg och helst inga omtagningar. Minimalistiskt, naket och inget fusk.
"Ramagedon 2048"
HELCD-07
Inspelad juni 1992. En konceptplatta om en strålskadad framtid. Det samplades och loopades för att få till en ljudbild hämtad från år 2048. Inspiration hämtades från smutsiga framtidsfilmer typ Mad Max. Konserterna utvecklades till "framtids-shower", med scenografi, filmprojektorer, cyberrustningar m.m.

"Järnstorm"
HELCD-01
Inspelad oktober 1990. Garanterat akustisk. Det baxades upp pumporglar, järnvägsräls och gamla cyklar till studion.
Experimenterades med de akustiska ljuden. Hellre trapphusets eko än ett digitalt.

"Samlat Guld"
HELCD-25
1995
Sjutton låtar från de övriga tre plattorna, plus "Allergikern", ett artonde spår från melodramen "Vageln".


Senast uppdaterad 1999-08-11.
helikopter@helikopterrecords.com